hvis du nettopp har begynt å gjøre utholdenhetstrening så vel som har kort tid, så har brasilianske sportsforskere ved University of Brasilia gode nyheter for deg. Mengden tid du hviler mellom settene påvirker ikke fremgangen din. Så utholdenhetstrening trenger ikke å ta mye tid.

Forskerne fikk 34 mannlige studenter, alle nye på vekttrening, for å trene sine mange essensielle muskelmassegrupper i en periode på 12 uker. To ganger i uken gjorde testpersonene 5 grunnleggende øvelser for sine viktigste muskelmassegrupper, inkludert Olympique Lyonnais Skjorter dødheiser, benkpresser samt benpresser. Halvparten av gruppen tok litt over ett minutts hvile mellom settene [SR]; Den andre halvparten hvilte i tre minutter [LR]. SR -gruppen gjorde 14,4 prosent fremgang, LR -gruppen 10,5 prosent. Forskjellen i progresjon mellom de to gruppene var ikke statistisk signifikant.

Grafen nedenfor viser utviklingen i utholdenhet som testpersonene laget på benpressen. For denne enheten viste begge gruppene praktisk talt nøyaktig samme progresjon: 1RM for SR -gruppen forbedret med 17,5 prosent så vel som for LR -gruppen med 17,8 prosent.

I sin endelige tanke understreker forskerne at de bare så på styrke. “Det er viktig å merke seg Mexicos herrelandslag i fotball Skjorter at resultatene er begrenset til muskelmassestyrke, så vel som manipulering av hvileintervaller kan forstyrre andre tilpasninger som muskelmassehypertrofi samt utholdenhet.”

Kroniske virkninger av forskjellige mellom-set hvilevarighet på muskelmasse utholdenhet hos ikke-motstandsutdannede unge menn.
Abstrakt

Funksjonen til forskningsstudien var å undersøke virkningene av forskjellige varigheter av hvileintervallet på muskelmassen utholdenhet etter 12 ukers motstandstrening. Etter baseline-tester ble 34 ikke-motstandsutdannet college-aldret fyr matchet samt tilfeldig tildelt 2 grupper. Begge gruppene trente to ganger i uken i tillegg til at de samme øvelsene, samt nøyaktig samme arbeidsutgang med 2 sett på 8 til 12 repetisjoner frem til frivillig tretthet. Én gruppe (n = 18, 21,4 +/- 3,2 år; 73,8 +/- 14,0 kg; 175,9 +/- 7,8 cm) benyttet intervaller på kort rest (SR) med et arbeidsforhold på omtrent 1: 3; Den andre (n = 16, 22,4 +/- 2,6 år; 73,1 +/- 13,6 kg; 171,9 +/- 8,2 cm) benyttet langholdige intervaller (LR) med et arbeidsforhold på omtrent 1: 6. Legpress samt benkpress 1 repetisjonsmaksimum (1RM) ble bestemt ved baseline så vel som etter slutten av treningsperioden. Økningen i Sevilla FC Skjorter 1RM for benkpress var 14,4 +/- 8,1% for SR-gruppen så vel som 10,5 +/- 6,4% for LR-gruppen (p <0,05). For benpressen var øktene 17,5 +/- 9,2% med SR-trening samt 17,8 +/- 12,3% for LR-gruppen (p <0,05). Resultatene utsatte ikke betydelige forskjeller mellom SR så vel som LR for benkpress eller benpress 1RM (P> 0,05). Våre data antyder at gevinster i maksimal utholdenhet hos ikke -trent fyr ikke er avhengig av lengden på hvileintervallet mellom settene. Derfor kan personlige treningsinstruktører så vel som utholdenhetstrenere anbefale begynnende løftere for å bruke korte hvileintervaller for å utnytte tiden sin på vektrommet.

PMID: 19966591 [PubMed – Indeksert for Medline]

Kilde:

Leave a Reply

Your email address will not be published.